Αίτηση Συμμετοχής

Παρακάτω μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση σας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.

Ιδιότητα*

Κύριο Τηλέφωνο Επικοινωνίας* (κινητό, οικίας, εργασίας κλπ)

Εναλλακτικό Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Πόλη Παρακολούθησης*

Τμήμα Παρακολούθησης*

Αριθμός Κατάθεσης (Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR 56 017161 800066 1812 7687 051)

Ημερομηνία