Επικοινωνία και Διαχείριση Συγκρούσεων στον Εργασιακό Χώρο 10/10/2018 (Φωτογραφίες)

Επικοινωνία και Διαχείριση Συγκρούσεων στον Εργασιακό Χώρο

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή αυτών που παρακολούθησαν την ενδιαφέρουσα εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 10 /10/2018 στο Επιμελητήριο Καβάλας σε συνεργασία με το Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών με θέμα :
«Επικοινωνία και Διαχείριση Συγκρούσεων στον Εργασιακό Χώρο»