Διαλέξεις Βέροιας

Διαλέξεις Έτους 2020-2021

Τομέας: Μαθήματα Αυτογνωσίας

Τομέας: Θεραπευτικές Τεχνικές Ψυχολογίας


Διαλέξεις Έτους 2019-2020

Τομέας: Μαθήματα Ψυχολογίας

Τομέας: Θεραπευτικές Τεχνικές Ενδυνάμωσης

Τομέας: Μαθήματα Αυτογνωσίας


Διαλέξεις Έτους 2018-2019

Τομέας: Ψυχολογία Κοινωνιολογία

Τομέας: Θεραπευτικές Τεχνικές Ενδυνάμωσης


Διαλέξεις Έτους 2017-2018

Τομέας: Ψυχολογία – Κοινωνιολογία