Το Κ.Π.Ε.Π στο 17ο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας


erasmus-ka2-extension
αρχείο λήψης

 

Το Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών συμμετείχε στο 17ο Πανελλήνιο συνέδριο ψυχολογικής έρευνας το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη 15-19 Μαΐου 2019 με ένα βιωματικό εργαστήριο και με θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»

Το εργαστήριο σχεδιάστηκε από τα στελέχη και εκπαιδευτές του φορέα οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στα πλαίσια του προγράμματος, είχε μεγάλη συμμετοχή και αξιολογήθηκε πολύ θετικά. Το περιεχόμενο του ήταν τόσο θεωρητικό όσο και βιωματικό με παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις. Εντάσσεται στις δράσεις διάχυσης του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ στην εκπαίδευση ενηλίκων που υλοποιεί ο φορέας με αρ.: 2018-1-EL01-KA104-047480.

17ο Συνέδριο Ψ.Ε.