Νέο ακαδημαικό έτος 2017-2018 στην πόλη της Ξάνθης.

Δελτίο Τύπου Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών
Με μεγάλη συμμετοχή σπουδαστών ξεκίνησε το νέο ακαδημαικό έτος 2017-2018 στην πόλη της Ξάνθης με τη λειτουργία του τμήματος «Θεραπευτικές Τεχνικές Ψυχολογίας».
Ο εν λόγω εκπαιδευτικός φορέας εντάσσεται στα πλαίσια της δια βίου μάθησης και στοχεύει στη διαρκή επιμόρφωση του πολίτη με παροχή ποιοτικής και έγκυρης γνώσης που βασίζεται στην ελεύθερη επιλογή με κριτήριο το προσωπικό ενδιαφέρον.
Διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί καθηγητές και άλλοι διαπρεπείς στο χώρο τους επιστήμονες ,μέσα από τις συστηματικά οργανωμένες σειρές μαθημάτων προσφέρουν γόνιμους προβληματισμούς που αναφέρονται στην ψυχολογία,κοινωνιολογία παιδαγωγική,την τέχνη και τον κριτικό λόγο .Έτσι η συμμετοχή των πολιτών στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα θα αποβεί γόνιμη και κοινωνικά ωφέλιμη.